DEATH ROW

An eye for an eye, tooth for a tooth… Surveys show that a majority of the American people are in favour of increased use of the death penalty.

Folke Rydén and cameraman Mats Lund travel to Alabama to meet some of the people most closely affected by this controversial issue. They meet the victims of capital crimes, the convicts and their families and the prison staff. Through their eyes, the film depicts a complex and frightening picture where everyone seems to be a victim.


Production Team

Producer: Folke Rydén, for Swedish Television
Camera: Mats Lund


Reviews

“Well made, not to say fascinating”

“After seeing this, nothing is just black or white”

“…unforgettable”


Reviews Swedish

”Var det någon som tvivlade på TV:s enorma styrka när det kommer till känslomässiga budskap, så fick han i tisdagens Magasin grundligt lära om

”Genom Rydéns återhållsamma intervjuteknik och sedan han vågat korsklippa samtalen från offer till gärningsman så tydligt – ja, stundom skoningslöst tydligt som han gjort – blev effekten stark och förmodligen oförglömlig …Jag kan slå vad om att många starka samtal bröt ut i familjer, där man vågade titta på detta dokument tillsammans.”
– Svenska Dagbladet

“…välgjort reportage – för att inte säga fascinerande – eftersom det var så svårt att förstå innebörden av. Vad är det egentligen för människor som åtar sig att ta livet av andra för att just dessa andra i sin tur avrättat någon?”
– Upsala Nya Tidning

”…bra disponerat dokument… ruskig inblick i dödscellerna. En uppgivenhet, verkade det, en uppgivenhet hos alla parter. Rydén talade lugnt med alla, han lyssnade noga, lät dem tala färdigt.”
– Sydsvenska Dagbladet

”Magasinet lät oss möta såväl de dödsdömda som deras offer. Efter det mötet är ingenting längre vitt eller svart…Folke Rydéns reportage redovisade klart våldsdådens många konsekvenser.”
– Göteborgsposten

”…spänningen kändes i det känsliga reportaget som säkert drar igång en debatt här hemma…Mer av den här sortens genomarbetade reportage skulle inte skada.”
– Nerikes Allehanda